Weronika Krakowiak, uczennica klasy 3 G LO, wykonała aplikację mapową pod nazwą "Atrakcje turystyczne gminy Garbatka-Letnisko na mapie". Aplikacja powstała w ramach projektu edukacyjnego pt. "Badanie atrakcyjności turystycznej gminy Garbatka-Letnisko" podczas realizacji  Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018, . 
Aplikacja utworzona została na platformie ArcGIS Online w ramach zajęć geoinformatyki.
 
http://zslp-kozienice.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c91a4eea0a2441f799010943f583b84a