Poniżej publikujemy wykazy podręczników do wykorzystania w roku szkolnym 2018/2017 (nowa podstawa programowa).
Zwracamy uwagę, że w związku z istnieniem grup międzyoddziałowych w przypadku przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym dla niektórych uczniów zestaw ten może się różnić. Nie wszyscy uczniowie otrzymali zgodę na realizację wskazanego trzeciego przedmiotu w zakresie rozszerzonym, będą realizować przedmiot inny niż wskazany przez ucznia. Na zajęciach edukacyjnych z języków obcych uczniowie zostaną zakwalifikowani do grup o różnym poziomie zaawansowania znajomości języka obcego, i w tym przypadku nauczyciel wskaże uczniowi poziom podręcznika spośród 2 zatwierdzonych do wykorzystania w szkole.
W przypadku zajęć z informatyki uczniowie będą korzystali z komputerów PC z Windows lub komputerów Macintosh. W zależności od przydzielenia do grupy- będą korzystali z podręcznika dostosowanego do komputerów PC lub komputerów Macintosh.

W przypadku wątpliwości co do dokonania zakupu właściwych podręczników prosimy o kontakt z sekretariatem uczniowskim.
Przed pojęciem decyzji o zakupie podręczników prosimy o zwrócenie uwagi, że pewne podręczniki znajdujące się w wykazie mogą być potrzebne na przykład dopiero w drugim pólroczu, a nie od września. W przypadku uczniów klas starszych podręczniki mogą już być w posiadaniu uczniów, ponieważ są kontynuowane podręczniki z poprzedniej klasy.


Wyczerpujące informacje na temat podręczników zostaną przekazane uczniom 31 sierpnia 2016 podczas spotkań informacyjnych z wychowawcami.

Informujemy też, że bardzo wygodnym sposobem zakupu podręczników jest zakup podręczników używanych podczas kiermaszu, który jest organizowany na początku września.
Wykaz podręczników dla klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
Wykaz podręczników dla klasy pierwszej Technikum- technik mechanik
Wykaz podręczników dla klasy pierwszej Technikum- technik elektryk
Wykaz podręczników dla klasy pierwszej Technikum- technik żywienia i usług gastronomicznych
Wykaz podręczników dla klasy pierwszej Technikum- technik ekonomista
Wykaz podręczników dla klasy pierwszej Zesadniczej Szkoły Zawodowej