Poniżej publikujemy wykazy podręczników do wykorzystania w klasach pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.
Na zajęciach edukacyjnych z języków obcych uczniowie zostaną zakwalifikowani do grup o różnym poziomie zaawansowania znajomości języka obcego. W tym przypadku nauczyciel wskaże uczniowi poziom podręcznika spośród zatwierdzonych do wykorzystania w szkole.

W przypadku wątpliwości co do dokonania zakupu właściwych podręczników prosimy o kontakt z sekretariatem uczniowskim.

Informujemy też, że bardzo wygodnym sposobem zakupu podręczników jest zakup podręczników używanych podczas kiermaszu, który będzie zorganizowany w pierwszym tygodniu września .

Proszę zwrócić uwagę na zmianę, że jedynym przedmiotem rozszerzonym w Technikum Ekonomicznym, Mechanicznym i Elektrycznym jest tylko matematyka, natomiast w Technikum Gastronomicznym- język angielski.