Poniżej publikujemy wykazy podręczników do wykorzystania w roku szkolnym 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów
Zwracamy uwagę, że w związku z istnieniem grup międzyoddziałowych w przypadku przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym dla niektórych uczniów zestaw ten może się różnić. Na zajęciach edukacyjnych z języków obcych uczniowie zostaną zakwalifikowani do grup o różnym poziomie zaawansowania znajomości języka obcego, i w tym przypadku nauczyciel wskaże uczniowi poziom podręcznika spośród 2 zatwierdzonych do wykorzystania w szkole.
W przypadku zajęć z informatyki uczniowie będą korzystali z komputerów PC z Windows lub komputerów Macintosh. W zależności od przydzielenia do grupy- będą korzystali z podręcznika dostosowanego do komputerów PC lub komputerów Macintosh.

W przypadku wątpliwości co do dokonania zakupu właściwych podręczników prosimy o kontakt z sekretariatem uczniowskim.
Przed pojęciem decyzji o zakupie podręczników prosimy o zwrócenie uwagi, że pewne podręczniki znajdujące się w wykazie mogą być potrzebne na przykład dopiero w drugim półroczu, a nie od września. W przypadku uczniów klas starszych podręczniki mogą już być w posiadaniu uczniów, ponieważ są kontynuowane podręczniki z poprzedniej klasy.

Informujemy też, że bardzo wygodnym sposobem zakupu podręczników jest zakup podręczników używanych podczas kiermaszu, który będzie zorganizowany 5 września 2019.
Wykaz podręczników dla klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
Wykaz podręczników dla klasy pierwszej Technikum- technik mechanik
Wykaz podręczników dla klasy pierwszej Technikum- technik elektryk
Wykaz podręczników dla klasy pierwszej Technikum- technik żywienia i usług gastronomicznych
Wykaz podręczników dla klasy pierwszej Technikum- technik ekonomista
Wykaz podręczników dla klasy pierwszej Zesadniczej Szkoły Zawodowej