„Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do elektrowni ENEA Wytwarzanie S.A.”
„Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do elektrowni ENEA Wytwarzanie S.A.”