Dokumenty do pobrania
Statut szkoły
WSO
Wewnątrzszkolny system oceniania
Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Sszkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
formularz kandydata do Branżowej Szkoły I-go stopnia po gimnazjum
formularz kandydata do Branżowej Szkoły I-go stopnia po szkole podstawowej
formularz kandydata do Technikum po gimnazjum
formularz kandydata do Technikum po szkole podstawowej
formularz kandydata do Liceum Ogólnokształcącego po gimnazjum
formularz kandydata do Liceum Ogólnokształcącego po szkole podstawowej