Dokumenty do pobrania
Statut Zespołu Szkół Nr 1
program wychowawczo-profilaktyczny
procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
regulamin Rady Pedagogicznej
regulamin Rady Rodziców
regulamin Samorządu Uczniowskiego
regulamin biblioteki
regulamin internatu
Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
podanie do Liceum Ogólnokształcącego
podanie do Technikum
podanie do Branżowej Szkoły I-go st.
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Sszkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
instrukcja
Wzór (PDF) podania dla uczniów zainteresowanych zamieszkaniem w internacie