Dokumenty do pobrania
Statut szkoły
WSO
Wewnątrzszkolny system oceniania
Badania poziomu sprawności fizycznej klas drugich- mgr Witold Gołda
Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Sszkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach
Formularz wniosku-podania o przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
Formularz wniosku-podania o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
Formularz wniosku-podania o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I st. w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich
Projekt