Informacje, komunikaty dla uczniów dotyczące egzaminów zawodowych

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE /EGZAMIN ZAWODOWY
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE /EGZAMIN ZAWODOWY
część pisemna
część praktyczna
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w sesji Zima 2022 r.