Dokumenty do pobrania
Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do elektrowni ENEA Wytwarzanie S.A. na rok szkolny 2019/2020”
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do elektrowni ENEA Wytwarzanie S.A.