Prezydium Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

Przewodniczący: p. Włodzimierz Pujanek

Zastępca przewodniczącego: p. Emilia Adamczyk

Sekretarz: p. Edyta Kozłowska
Członek: p. Waśniewska Aneta
Członek: p. Baranowska Izabela
Członek: p. Violetta Bączek

Komisja rewizyjna:
1. Śwital Elżbieta
2. Kutyła Iwona
3. Kudła Iwona