Poznaj Polskę- wycieczka Liceum Ogólnokształcącego


obr2W dniu 24 maja 2022r. odbyła się jednodniowa wycieczka w ramach programu „Poznajemy Polskę”. W wycieczce brali udział uczniowie i uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach. Trasa wycieczki wiodła w Góry Świętokrzyskie. O godzinie 9:00 rozpoczęła się wycieczka. Wyjechaliśmy z parkingu szkolnego w kierunku pierwszego punktu wycieczki – Parku Etnograficznego w Toporni. W muzeum Wsi kieleckiej pod opieką przewodnika poznawaliśmy zwyczaje i historię związaną z życiem codziennym mieszkańców pod kieleckich wsi. Czasu wystarczyło również na piknik w czasie, którego uczniowie spożyli poczęstunek. Po krótkiej przerwie udaliśmy się na obiad do Chęcin. Po obiedzie ruszyliśmy na zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach. Przewodniczka ubrana w historyczny kostium opowiedziała nam o historii zamku, postaciach historycznych z nim związanych oraz z legendami dotyczącymi zamku. Mogliśmy również podziwiać widoki Gór Świętokrzyskich z wież zamkowych. Po tych wielu atrakcjach około godziny 20 wróciliśmy do Kozienic. Wycieczka dostarczyła nam wielu możliwości poznania historii, kultury terenów Gór Świętokrzyskich i w atrakcyjny sposób uzupełniła wiadomości o Polsce przekazywane w szkole.
obr3