Kadra szkoły

wicedyrektor
mgr Anna Gollasch

wicedyrektor
mgr Paweł Boryczka

wicedyrektor

mgr Marek Stępień

dyrektor
dr Ryszard Zając

Dyrekcja

<--Nazwiska nauczycieli-

wybierz przedmiot w menu po lewej stronie

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr Bożena Kutyła

Kierownik internatu

mgr Krystyna Urynowicz