Comenius i

Leonardo da Vinci

Współpraca międzynarodowa

Projekty Comenius

W naszej szkole od roku 2002 uczestniczyliśmy w realizacji  kilku programów europejskiej współpracy szkół.

W latach 2004-2007 wspólnie ze szkołami z Austrii, Malty, Francji, Czech, Niemiec i Włoch realizowaliśmy trzyletni program współpracy “Porównanie turystycznych  atrakcji europejskich regionów”.

comenius.zslp.edu.pl

W latach 2008-2010 realizowaliśmy we współpracy niemiecko-włosko-austriacko-polskiej kolejny program, który dotyczył wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu na odległość “Blended learning w europejskich szkołach na platformie Moodle”.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na witrynie:

http://bleus.zslp.edu.pl .


Realizacja projektów w szkole przyczynia się do podniesienia kompetencji uczniów i nauczycieli, daje wymierne efekty dla jakości nauczania,  są doskonałą okazją do bezpośredniego poznania rówieśników z innych szkół, do zapoznania się z systemem kształcenia w innych regionach  Europy oraz do poznania kultury innych narodów.


WYMIANY MŁODZIEŻY

Dużym osiągnięciem jest partnerstwo z Liceo Tito Lucrezio Caro, z włoską szkołą z Cittadelli. W ramach 8 edycji projektu Polsko-Włoskiej Wymiany Młodzieży w wyjazdach do szkół partnerskich w latach 2009-2016 wzięło udział ponad 330 uczniów obu szkół.


W roku 2015 i 2017 realizujemy projekt Polsko-Francuskiej Wymiany Młodzieży z Liceum August Behal z Lens, który dotyczy Marii Curie i jest efektem partnerstwa z projektu Erasmus Plus.


Leonardo da Vinci

W szkole zrealizowaliśmy 15 projektów Leonardo da Vinci.

Ze staży zagranicznych Leonardo da Vinci skorzystało ponad 610 naszych uczniów. leonardo.zslp.edu.pl


ERASMUS+

W roku 2015/16 realizowaliśmy projekt  Erasmus+ "Zagraniczne praktyki - zwiększenie szans uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach na rynku pracy''

http://praktykierasmus.zslp.edu.pl


Uczestnicy programu Leonardo da Vinci podczas obchodów dnia św. Patryka, marzec 2010.

Uczestnicy programu Leonardo d Vinci podczas zwiedzania Londynu Grudzień 2007

Erasmus+ „Maths together”


W latach 2014-2017 łącznie z partnerami z Włoch, Węgier, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii będziemy realizować projekt Erasmus Plus Maths Together „MaTo”, którego celem jest promowanie nauczania matematyki i organizowanie zespołowych zawodów matematycznych on-line oraz transfer rozwiązań.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na witrynie projektu:


http://mato.zslp.edu.pl


Erasmus+ „Euapp16”


W latach 2016-2018 będziemy realizować projekt Erasmus+ współpracy między szkołami z RFN, Wielkiej Brytanii, Włoch iCzech dotyczący tworzenia aplikacji na telefony komórkowe, ale też nauczyymy się wykorzystywać kontrolery Arduino oraz płytki Raspberry Pi.


Więcej informacji o projekcie:


http://euapp16.zslp.edu.pl

Uczestnicy projektu z Europassami w Niemczech

Zapraszamy do obejrzenia witryny poprzedniego projektu Comenius  realizowanego w latach 2004-2007

http://comenius.zslp.edu.pl

Erasmus Plus

Spotkanie delegacji uczestników spotkania projektowego Comenius w Rockenhausen u starosty Donnersbergkreis  03’2010.

Szkolenie uczestników projektu Erasmus+ Euapp16 w zakresie tworzenia aplikacji na Androida na Uniwersytecie w Wormacji 11.2016

Uczestnicy projektu Erasmus+ praktyk zawodowych w Portugalii w październiku 2016 podczas zwiedzania.