Comenius i

Leonardo da Vinci

Współpraca międzynarodowa

Projekty Comenius

W naszej szkole od roku 2002 uczestniczyliśmy w realizacji  kilku programów europejskiej współpracy szkół.

W latach 2004-2007 wspólnie ze szkołami z Austrii, Malty, Francji, Czech, Niemiec i Włoch realizowaliśmy trzyletni program współpracy “Porównanie turystycznych  atrakcji europejskich regionów”.

comenius.zslp.edu.pl

W latach 2008-2010 realizowaliśmy we współpracy niemiecko-włosko-austriacko-polskiej kolejny program, który dotyczył wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu na odległość “Blended learning w europejskich szkołach na platformie Moodle”.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na witrynie:

http://bleus.zslp.edu.pl .


Realizacja projektów w szkole przyczynia się do podniesienia kompetencji uczniów i nauczycieli, daje wymierne efekty dla jakości nauczania,  są doskonałą okazją do bezpośredniego poznania rówieśników z innych szkół, do zapoznania się z systemem kształcenia w innych regionach  Europy oraz do poznania kultury innych narodów.


WYMIANY MŁODZIEŻY


Dużym osiągnięciem jest partnerstwo z Liceo Tito Lucrezio Caro, z włoską szkołą z Cittadelli. W ramach 10 edycji projektu Polsko-Włoskiej Wymiany Młodzieży w wyjazdach do szkół partnerskich w latach 2009-2018 wzięło udział ponad 400 uczniów obu szkół.


W roku 2015, 2017, 2018   zrealizowaliśmy  projekt Polsko-Francuskiej Wymiany Młodzieży z Liceum August Behal z Lens, który jest efektem partnerstwa z projektu Erasmus+.


Leonardo da Vinci

W szkole zrealizowaliśmy 15 projektów Leonardo da Vinci.

Ze staży zagranicznych Leonardo da Vinci skorzystało ponad 610 naszych uczniów. leonardo.zslp.edu.pl


ERASMUS+

W roku 2015/16 realizowaliśmy projekt  Erasmus+ "Zagraniczne praktyki - zwiększenie szans uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach na rynku pracy''


W latach 2016-17 realizowaliśmy projekt"Rozwój zawodowy celem Technikum Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach"


http://praktykierasmus.zslp.edu.pl/2016-17/


W roku 2017/2018 zrealizowaliśmy projekt Erasmus+ Profesjonalizm - do tego dążymy na praktykach w Portugalii


http://praktykierasmus.zslp.edu.pl

Uczestnicy programu Leonardo da Vinci podczas obchodów dnia św. Patryka, marzec 2010.

Erasmus+ „Maths together”

W latach 2014-2017 wraz z partnerami z Włoch, Węgier, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii zrealizowaliśmy projekt Erasmus Plus Maths Together „MaTo”, którego celem było promowanie nauczania matematyki i organizowanie zespołowych zawodów matematycznych on-line oraz transfer rozwiązań.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na witrynie projektu:

http://mato.zslp.edu.plErasmus+ „Euapp16”


W latach 2016-2018  realizowaliśmy projekt Erasmus+ współpracy między szkołami z RFN, Wielkiej Brytanii, Włoch i Czech dotyczący tworzenia aplikacji na telefony komórkowe, ale też nauczyliśmy się wykorzystywać kontrolery Arduino oraz płytki Raspberry Pi.

Więcej informacji o projekcie:

http://euapp16.zslp.edu.pl

Uczestnicy projektu z Europassami w Niemczech

Zapraszamy do obejrzenia witryny poprzedniego projektu Comenius  realizowanego w latach 2004-2007

http://comenius.zslp.edu.pl

Erasmus+

Szkolenie uczestników projektu Erasmus+ Euapp16 w zakresie tworzenia aplikacji na Androida na Uniwersytecie w Wormacji 11.2016

Uczestnicy projektu Erasmus+ praktyk zawodowych w Portugalii w październiku 2016 podczas zwiedzania.

praktykierasmus.zslp.edu.pl/2016-17/

W latach 2018-2020 będziemy realizować ze szkołami z Wiednia, Budapesztu, Lens i Eisenberg projekt promujący zdrowe odżywianie się oraz dający sznse poszerzenia wiedzy z biologii i chemii

„European Pedagogics and nutrition 2020”

http://eupenu20.eu


Obecnie pracujemy nad projektem na lata 2019-22 Erasmus+ EUPANTEC19 dotyczącym wykorzystania nowych technologii w nauczaniu fizyki, projektem polsko-francusko-włosko-niemiecko-portugalskim


http://eupantec2019.eu