2d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:15- 8:00          
1 8:00- 8:45 r_j.polski-2/2 JM 110 matematyka-1/2 #2df 302
r_j.polski-2/2 JM 110
r_matematyka-1/2 #2mr 302
matematyka-2/2 BD 205
j.polski-2/2 JM 110 r_matematyka-1/2 #2mr 302
2 8:50- 9:35 j.polski-1/2 JC 100
r_j.polski-2/2 JM 110
matematyka-1/2 #2df 302
r_j.polski-2/2 JM 110
j.angielski-1/3 LD 211
j.angielski-2/3 2A 101
j.angielski-3/3 AK 108b
j.polski-1/2 JC 100
j.polski-2/2 JM 110
r_matematyka-1/2 #2mr 302
matematyka-2/2 BD 205
3 9:45-10:30 wf-1/2 GM sił
wf-2/2 Kr b1
religia Mi 304 godz.wych AM 202 r_matematyka-1/2 #2mr 302
matematyka-2/2 BD 205
j.niemiecki-1/2 AG 09
j.niemiecki-2/2 KW 309
4 10:50-11:35 r_informat.-1/2 FA 210
historia-2/2 AM 202
r_angielski-1/3 LD 202
r_wos-2/3 AF 201
r_angielski-3/3 AK 108b
religia Mi 206 r_informat.-1/2 FA 210
historia-2/2 AM 202
r_angielski-1/3 LD 10
r_wos-2/3 AF 201
r_angielski-3/3 AK 108b
5 11:45-12:30 r_informat.-1/2 FA 210
historia-2/2 AM 202
r_angielski-1/3 LD 202
r_wos-2/3 AF 201
r_angielski-3/3 AK 108b
j.polski-1/2 JC 100
j.polski-2/2 JM 110
r_informat.-1/2 FA 210
historia-2/2 AM 202
r_angielski-1/3 LD 10
r_wos-2/3 AF 201
r_angielski-3/3 AK 108b
6 12:40-13:25 matematyka-1/2 #2df 302
mat-uzup-2/2 BD 205
j.niemiecki-1/2 AG 09
j.niemiecki-2/2 KW 206
j.polski-1/2 JC 100
j.polski-2/2 JM 110
j.angielski-1/3 LD 105
j.angielski-2/3 2A 103
j.angielski-3/3 AK 108b
hist. i społ-1/2 #2dg 101
przyroda-2/2 AA 102
7 13:35-14:20 j.angielski-1/3 LD 203
j.angielski-2/3 2A 201
j.angielski-3/3 AK 108b
hist. i społ-1/2 #2dg 101
przyroda-2/2 AA 102
j.niemiecki-1/2 AG 09
j.niemiecki-2/2 KW 200
wf-1/2 GM ds2
wf-2/2 Kr ds1
 
8 14:30-15:15       wf-1/2 GM ds2
wf-2/2 Kr ds1
 
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum