3tm
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:15- 8:00          
1 8:00- 8:45 matematyka IS 200 fizyka JK 309 matematyka IS 200 tw-1/2 Wr 108
j.niemiecki-2/2 AL 306
tw-1/2 Wr 12
tw-2/2 mv 108
2 8:50- 9:35 tw-1/2 Wr 108
tw-2/2 mv 12
pkmim Wr 303 religia KA 206 tw-1/2 Wr 108
niem.zaw-2/2 Bo 57
tw-1/2 Wr 12
tw-2/2 mv 108
3 9:45-10:30 tw-1/2 Wr 108
tw-2/2 mv 12
matematyka IS 200 godz.wych mv 304 tw-1/2 Wr 108
tw-2/2 mv 12
j.niemiecki-1/2 KK 08
tw-2/2 mv 108
4 10:50-11:35 fizyka JK 309 religia KA 103 pkmim Wr 304 j.niemiecki-1/2 KK 08
tw-2/2 mv 12
matematyka IS 200
5 11:45-12:30 fizyka JK 309 dg ZP 307 pkmim Wr 304 wf DR sił mn Wr 304
6 12:40-13:25 j.polski MZ 206 tw-1/2 Wr 12
tw-2/2 mv 108
mn Wr 304 wf DR sił j.angielski-1/2 AK 108b
j.angielski-2/2 AJ 100
7 13:35-14:20 j.polski MZ 206 tw-1/2 Wr 12
tw-2/2 mv 108
j.polski MZ 206 wych.rodz. EK 101 wf DR ds2
8 14:30-15:15     niem.zaw-1/2 Bo 57
j.niemiecki-2/2 AL 08
j.angielski-1/2 AK 108b
j.angielski-2/2 AJ 10
 
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum