2g
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_wos-1/2 AF 201
r_biologia-2/2 #2bi 203
  r_biologia-2/2 #2bi 203   r_historia-1/2 AF 201
r_geografia-2/2 #2ge 102
2 8:50- 9:35 r_wos-1/2 AF 201
r_biologia-2/2 #2bi 203
r_angielski-1/2 MC 205 r_j.polski-1/2 IK 105
r_matematyka-2/2 IS 200
r_angielski-1/2 MC 203 r_historia-1/2 AF 201
r_geografia-2/2 #2ge 102
3 9:45-10:30 mat-uzup-1/2 BD 205
geo_inf-2/2 Ma 108
religia WK 310 r_j.polski-1/2 IK 105
r_matematyka-2/2 IS 200
matematyka-1/2 BD 205
matematyka-2/2 IS 200
wf-1/2 GM ms
wf-2/2 #2ag ds2
4 10:50-11:35 r_j.polski-1/2 IK 105
r_matematyka-2/2 IS 200
matematyka-1/2 BD 205
matematyka-2/2 IS 200
j.angielski-1/2 MC 309
j.angielski-2/2 #2fg 202
wf-1/2 GM ms
wf-2/2 #2ag ds2
j.niemiecki-1/2 KW 09
j.niemiecki-2/2 KK 08
5 11:45-12:30 r_j.polski-1/2 IK 105
r_matematyka-2/2 IS 200
przyroda-1/2 BM 207
hist. i społ-2/2 AF 201
j.niemiecki-1/2 KW 309
j.niemiecki-2/2 KK 08
wf-1/2 GM ms
wf-2/2 #2ag ds2
matematyka-1/2 BD 205
matematyka-2/2 IS 200
6 12:40-13:25 j.niemiecki-1/2 KW 310
j.niemiecki-2/2 KK 08
j.polski-1/2 IK 105
j.polski-2/2 MM 103
wych.rodz. EK 201 j.polski-1/2 IK 105
j.polski-2/2 MM 103
j.polski-1/2 IK 105
j.polski-2/2 MM 103
7 13:35-14:20 j.angielski-1/2 MC 207
j.angielski-2/2 #2fg 304
j.polski-1/2 IK 105
j.polski-2/2 MM 103
religia WK 300 przyroda-1/2 BM 207
hist. i społ-2/2 AF 201
j.angielski-1/2 MC 10
j.angielski-2/2 #2fg 207
8 14:30-15:15 r_angielski-1/2 MC 207 r_historia-1/2 AF 201
r_geografia-2/2 #2ge 102
godz.wych MC 100 r_wos-1/2 AF 201
r_biologia-2/2 #2bi 203
r_angielski-1/2 MC 10
9 15:25-16:10   r_historia-1/2 AF 201
r_geografia-2/2 #2ge 102
  r_wos-1/2 AF 201
r_biologia-2/2 #2bi 203
 
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum