Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt konkursowy
„Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu na rynkach pracy Unii Europejskiej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pod koniec roku 2007 na Mazowszu rozpoczęte zostało wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z tym w dniu 01.09.2009r. Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach rozpoczął realizację projektu pt. „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu na rynkach pracy Unii Europejskiej”.
Projekt będzie realizowany od 01.09.2009r. do 30.06.2011r. Wartość projektu w roku 2009 to 88 971 zł, w 2010r. to 151 117 zł, w 2011r. to 56 590 zł. Wartość całego projektu wynosi 296 678 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 255 478 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt skierowany jest do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
Projekt jest realizowany w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z następujących dziedzin:
Zajęcia pozalekcyjne z mechaniki dla klas technikum pt. „Komputer jako narzędzie współczesnego technika”- 2 godziny tygodniowo
Zajęcia pozalekcyjne z elektryki dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 2 godziny tygodniowo
Zajęcia pozalekcyjne z elektryki dla uczniów Technikum Elektrycznego – 2 godziny tygodniowo
Zajęcia pozalekcyjne z fizyki i astronomii – 2 godziny tygodniowo
Zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów ekonomicznych – 2 godziny tygodniowo, trzy grupy
Zajęcia pozalekcyjne z matematyki – 2 godziny tygodniowo
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego – 2 godziny tygodniowo
Zajęcia pozalekcyjne z mechaniki dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 2 godziny tygodniowo
Zajęcia pozalekcyjne dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej – zawód sprzedawca – 2 godziny tygodniowo.
Zakłada się, że dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele: podniesienie kwalifikacji zawodowych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów w trakcie kształcenia, zdobycie nowych umiejętności odpowiadającym standardom kształcenia zawodowego w Polsce i Unii Europejskiej.