Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekty konkursowe

„Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu na rynkach pracy Unii Europejskiej”

„Nauka szansą na lepszą przyszłość”

Prosimy o wybranie nazwy projektu w menu po lewej stronie