Nauczyciele przedmiotów gastronomicznych

Lp

Imię i nazwisko
kontakt
1
Sylwia Śmietanka

2
Małgorzata Suchecka

3
Jadwiga Nędziak

4
Karlina Pańska