Wychowawcy w internacie

Lp

Imię i nazwisko
kontakt
1
Wiesława Drapała

2
Weronika Jakubaszek

3
Aneta Żak-Wojcieszek

4
Krystyna Urynowicz

5
Agnieszka Wysocka