Nauczyciele świetlicy

Lp

Imię i nazwisko
kontakt
1
Benedykt Janaszek

2
Jadwiga Szymaniak