Nauczyciele technologii informacyjnej i informatyki

Lp

Imię i nazwisko
kontakt
1
Grzegorz Bachanek

2
Paweł Boryczka

3
Alicja Filipczuk