Nauczyciele przedmiotów mechanicznych

Lp

Imię i nazwisko
kontakt
1
Piotr Dusiński

2
Mariusz Wrochna

3
Grzegorz Wronikowski

4
Andrzej Frączek

5
Damian Gajda